Woningstichting Eigen Haard

In opdracht van Woningstichting Eigen Haard voert AM-P Milieu jaarlijks de asbestinventarisatie van de verschillende complexen van Eigen Haard uit waarvoor periodiek onderhoud gepland staat.

Bij periodiek onderhoud moet bijvoorbeeld gedacht worden aan schilderwerk, vervangen van glas in de kozijnen of aanbrengen van nieuwe dakbedekking bij platte daken.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden dient bekend te zijn of er bepaalde asbesthoudende toepassingen worden aangetroffen die door de uit te voeren werkzaamheden zouden kunnen worden beschadigd met ongewenste blootstelling van dien.

Aan de hand van een door Eigen Haard opgestelde projectenlijst van complexen waar op basis van een meerjarenonderhoudsplanning binnen afzienbare tijd onderhoud zal moeten worden gepleegd, wordt voordat het periodieke onderhoud daadwerkelijk wordt gestart, een asbestinventarisatie van de buitenschil van het gebouw uitgevoerd.

Het onderzoek spitst zich toe op de uit te voeren herstelwerkzaamheden (scope van de werkzaamheden). Alle mogelijke asbestbronnen worden onderzocht aan de hand van visuele inspectie en materiaalmonsters die door de inspecteur worden bemonsterd.

Per complex wordt vervolgens een rapportage opgesteld waarin duidelijk vermeld staat waar de asbestbronnen zich bevinden en hoe een aannemer tijdens de uitvoering hier mee om moet gaan om blootstelling (van hem zelf maar ook de directe omgeving) te voorkomen.

Inmiddels is de inventarisatie van 2021 geheel afgerond en zijn wij begonnen met de lijst van 2022.