Projectbegeleiding ‘Upgrade buitenterrein CiTG’

Afgelopen december en januari werd voor een opdrachtgever in Zuid-Holland hard gewerkt op het buitenterrein van een utiliteitsgebouw. Het project betrof de herinrichting van het terrein rond het gebouw, waarbij o.a. de bestrating werd vervangen en het riool werd vernieuwd.

Als onderdeel van het project zijn ook asbestwerkzaamheden uitgevoerd. De bitumendakbedekking (dakleer) op het onbebouwde deel van de kelder is in het verleden voorzien van asbesthoudende dakbedekking.

Doordat het binnen de kaders van het project niet mogelijk was om de toepassing volledig te verwijderen, is gekozen om het asbesthoudende materiaal veilig te stellen. Zodanig dat ook de waterdichtheid van het dak gewaarborgd bleef. 

AM-P Milieu BV heeft voor de asbestwerkzaamheden de projectbegeleiding verzorgd. Dit omvatte het plannen en notuleren van werkoverleggen, het middels locatiebezoeken controleren van de uitvoering en voortgang van het werk, het opstellen van dagverslagen en motivatiebrieven inclusief beoordelingen van meer/minderwerk. Hiermee is de opdrachtgever binnen het project volledig ondersteund en ontzorgd. Vanuit AM-P Milieu BV is de projectbegeleiding verzorgd door Marco van Leenen en Serge Benoist.

De visuele vrijgaven zijn uitgevoerd door M.M. Lab en de asbestwerkzaamheden zijn uitgevoerd door het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf Oranje BV. Het vervangen van het straatwerk, het riool en verdere herinrichting van het terrein is uitgevoerd door de firma BAM.