Presentatie Scheepssloperij

Asbestinventarisatie is gebaseerd op kennis.

Onze DIA’s zijn dagelijks bezig om asbesttoepassingen te vinden in woningen, complexen, industrie en schepen.

Periodiek ontvangen wij de vraag van onze opdrachtgevers of wij bereid zijn om hen bij te praten over de ontwikkelingen op het vakgebied. Wij gaan hier altijd op in: niets is mooier om samen met je opdrachtgever te praten over het vakgebied.

Onlangs heeft AM-P weer een sessie gehouden bij Scheepsloperij Nederland.

Naast een algemeen verhaal over wat asbest is, is specifiek ingegaan op de toepassingen van asbest in schepen.

Gebleken is dat dit toch een heel specifiek vakgebied is. Naast asbest is ook de toepassing van chroom6 meegenomen tijdens de presentatie.

Na afloop heeft elke deelnemer een certificaat ontvangen waarmee ook weer is aangetoond dat alle medewerkers van de scheepsloperij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.