Veiligheidskundige

Veiligheid op de werkvloer is van essentieel belang. Het meest belangrijk is vooraf al te bedenken welke mogelijke risico’s een handeling met zich mee kan brengen. Op basis van deze analyse kunnen vooraf al bepaalde maatregelen genomen worden zodat gevaarlijke situaties tot een minimum worden beperkt. Vanuit wetgeving is hier al op geanticipeerd door bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te laten stellen. Wij zouden dit voor uw bedrijf kunnen verzorgen.

Naast de RI&E is het hebben van de juiste documenten, maar nog belangrijker de juiste interpretatie en opvolging hiervan, van essentieel belang. Hierbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van werkplekinspecties, ergonomisch onderzoek en ongevalsonderzoek. Maar ook aan het uitvoeren van blootstellingsonderzoeken of gas-/stofmetingen behoort tot onze kernactiviteiten.

AM-P Groep heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. We willen helpen een ieder bewust te maken en te begeleiden op deze vlakken. Daarom heeft AM-P Milieu zowel een HVK (Hoger Veiligheidskundige) als een Arbeidshygiënist (AH) in dienst.

Spelen er veiligheidsgerelateerde zaken binnen uw bedrijf? Moet er een onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar blootstelling op verschillende vlakken? Dan kunnen wij als AM-P Milieu u hierbij helpen en ondersteunen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636910

Laat een bericht achter