Chroom6-onderzoek

Sinds een korte periode is pas bekend dat Chroom6 een nieuwe risicovolle stof is die vaak gebruikt is en dus steeds vaker opduikt bij het uitvoeren van werkzaamheden. In diverse materialen en/of op oppervlakten kan Chroom zijn toegepast. Chroom is niet direct een groot risico, echter in de vorm van Chroom6 kan het wel een risico zijn voor de gezondheid, met name wanneer tijdens de bouw of sloop objecten moeten worden bewerkt die Chroom6 bevatten.

Chroom6 kan onder andere zijn toegepast in verflagen (meestal als grondlaag bij metalen objecten), het lassen van bepaalde soorten roestvrijstaal en het zagen met Chroom6 geïmpregneerd hout.

Om uit te kunnen sluiten dat ergens Chroom6 in materialen aanwezig is, kan AM-P Milieu zorgen voor een zogenoemde Chroom6-inventarisatie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens deze inventarisatie wordt een inspectie uitgevoerd naar locaties en materialen waar mogelijk Chroom kan zijn toegepast. AM-P Milieu maakt gebruik van de onderstaande methodiek om te onderzoeken of een element, zoals een stalen balk of metalen deur, Chroom en daarna eventueel Chroom6 bevat.

Allereerst wordt het materiaal gescand middels een XRF-scan, deze scan controleert of de conserveringslaag Chroom bevat. Dit is een zogenaamd Non Destructief Onderzoek, zodat het object niet wordt beschadigd. Wanneer geen Chroom wordt aangetroffen, hoeven in principe geen vervolgstappen te worden uitgevoerd en is uitgesloten dat op dit vlak een blootstellingsrisico voor Chroom6 aanwezig is. 

Wanneer middels een XRF-scan wél Chroom wordt gedetecteerd, gaan wij over tot het nemen van een of meerdere materiaalmonsters. Hierbij wordt een klein deel van de conserveringslaag verwijderd zodat een representatief materiaalmonster wordt verkregen. Dit materiaalmonster wordt opgestuurd naar een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium, al waar het wordt onderzocht op Chroom6.

Naar aanleiding van het onderzoek en de resultaten wordt een duidelijk rapportage inclusief fotobijlage opgesteld. Hierin staat vermeld staat welke locaties zijn onderzocht, gescand en uiteindelijk bemonsterd. Tevens is een advies opgenomen over hoe om te gaan met het Chroom6 houdende materiaal.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636910

Laat een bericht achter