Asbestonderzoek

AM-P Milieu BV is ruim 20 jaar gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform de vigerende wet- en regelgeving. Het asbestonderzoek richt zich op een object of gebouw met een bouwjaar van voor 1994 (renovatie en/of sloop), op de industrie en op de maritieme sector (schepen). Voorafgaand aan het uitvoeren van renovatie- en/of sloopwerkzaamheden is het wettelijk verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren als het object asbestverdacht is.

Bij het uitvoeren van een asbestinventarisatie komt een daarvoor speciaal opgeleid en gecertificeerd medewerker Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) de inspectie uitvoeren. Voorafgaand aan de start van de inventarisatie vindt een bureauonderzoek plaats om zoveel mogelijk bekende informatie over het object boven tafel te krijgen.

Tijdens het uitvoeren van de inspectie wordt een controle uitgevoerd op asbestverdachte locaties en materialen waarna bij eventuele verdenkingen van asbest materiaalmonsters worden genomen. Deze materiaalmonsters worden na de inspectie naar een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium gebracht waarna het wordt geanalyseerd conform de NEN5896 (normering voor het analyseren van het materiaalmonsters). 

De AM-P Groep heeft zelf een systeem ontwikkeld waarin – nadat de inspectie is uitgevoerd en met behulp van de app alle gegevens zijn ingevuld – een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld (resultaten inclusief advies). Met dit rapport is de aanwezigheid bekend van asbesthoudende materialen in het object of gebouw. Middels deze rapportage kan een omgevingsmelding gedaan worden.

In sommige gevallen wordt AM-P Milieu gevraagd om voorafgaand aan een asbestsanering een kostenraming op te stellen voor het uitvoeren van een sanering van de asbestbronnen.

Indien door de opdrachtgever gekozen wordt om de asbesthoudende materialen te laten verwijderen, dient dit door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd te worden. Desgewenst helpen wij u in de keuze van de saneerder, tevens kunnen wij de asbestsanering begeleiden voor een goed eindresultaat.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via telefoonummer

088 4636910

Laat een bericht achter