Onderzoek asbesthoudende toepassingen

Voor een opdrachtgever in de regio Rijnmond heeft AM-P onderzoeken op verschillende locaties uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waar en welke asbesthoudende toepassingen zich op diverse locaties bevinden binnen rioolwaterzuiveringsinstallaties en persgemalen.

De reden voor het onderzoek is dat men op termijn geheel asbestvrije locaties wil hebben in verband met de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Aan de Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland en de Groote Lucht in Vlaardingen is het gehele terrein geïnspecteerd. Dit wil zeggen de gebouwen en de technische installaties welke gebruikt worden ten behoeve van de oppervlakte waterreiniging.

De werkzaamheden hebben in totaal 2 weken in beslag genomen (veldwerk en rapportagetijd). Op beide locaties zijn diverse asbesttoepassingen aangetroffen waaronder flenspakkingen, kozijnbeplating, wandbeplating, vensterbanken en damwandprofiel beplating met Robertson coating.

Daarnaast heeft AM-P een aantal persgemalen (rioolgemalen) geïnventariseerd.

Met betrekking tot het maken van foto’s op diverse locaties is gebruik gemaakt van ATEX-camera’s. Deze zijn explosieveilig en mogen in EX zones gebruikt worden.

AM-P stelt na de uitgevoerde werkzaamheden voor de opdrachtgever per locatie een asbestbeheersplan op. In deze beheersplannen worden de asbesthoudende toepassingen, welke niet direct gesaneerd worden, benoemd. Zo kan voorkomen worden dat de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of in opdracht laat uitvoeren ter plaatse van asbesthoudende toepassingen. Ook is in het beheersplan een monitoringsschema opgenomen om zowel de asbesthoudende toepassingen, de duurzame afschermingen en/of markeringen periodiek na te lopen.