Miljoenen uit herstelfonds naar circulaire chemie Zuid-Holland

Zes baanbrekende projecten op het gebied van circulaire chemie in Zuid-Holland krijgen 7 miljoen euro uit het React EU fonds voor groen herstel van regionale economieën.

De EU investeert in miljarden in groen herstel van regionale economieën.

Vanuit de gezamenlijke ambitie om te investeren in de verdere verduurzaming van stad en provincie, zorgden de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland eerder dit jaar voor een extra subsidieronde binnen het EU herstelfonds. In totaal werden zes aanvragen voor baanbrekende projecten op het gebied van circulaire chemie in Zuid-Holland ingediend. Met succes. Alle zes aanvragen zijn gisteren (22 juni) toegewezen. Asbetter Acidsfabriek, Circular Recycling Company, Xirqulate, Vertoro, Obbotec en Xycle/Harbour Oil ontvangen hierdoor gezamenlijk 7 miljoen euro subsidie.

Asbest en afvalzuren

Asbetter Acidsfabriek wil 60 kton asbestcement dakplaten verwerken en 170 kton industriële restzuren in een chemisch proces neutraliseren. Uit de reststromen moeten bovendien zo veel mogelijk materialen worden teruggewonnen voor andere markten, zoals de cement- en betonindustrie. In totaal denkt Asbetter Acids ruim 120 kton CO2 op jaarbasis te kunnen besparen met het door hen ontwikkelde proces en de zero-carbon-eindproducten. Het industrieel ontwerp voor de demonstratiefabriek die in Rotterdam gebouwd zal worden, moet in september 2022 gereed zijn. Daarna volgt de aanbesteding voor de bouw van de fabriek met een investering van 60 tot 70 miljoen euro. De fabriek zal ruim twintig vaste arbeidsplaatsen opleveren.

Windmolenbladen

Circular Recycling Company (CRC) werkt aan een nieuwe supply chain zodat windmolenbladen niet langer op stortplaatsen belanden. Producten van vezel versterkt thermohardend composiet – zoals windmolenpropellerbladen, boten, interieurs van treinen en autobussen – zijn aan het einde van hun levensduur door hun gemengde samenstelling moeilijk te recyclen. Daardoor stijgt de afvalberg gigantisch. Om dit probleem op te lossen en het gebruik van grondstoffen te verminderen, is een ketensamenwerking nodig die tot op heden is uitgebleven. CRC heeft het initiatief genomen om een supply chain op te zetten met als doel om end-of-life producten van vezel versterkt thermohardend composiet als grondstof te laten dienen voor nieuwe producten. Hiervoor wordt gewerkt aan een recycling plant op de Maasvlakte II waar zowel technieken voor mechanische als chemische recycling gecombineerd worden.

Havenslib

Xirculate wil havenslib gaan gebruiken voor de productie van bakstenen. In de Rotterdamse haven komt veel slib terecht vanuit rivieren. Dit doorgaans vervuilde slib wordt nu nog onverwerkt gestort in een depot of voorbewerkt in een mechanische slibreiniger, waarna het residu wordt gestort. Xirqulate gaat deze afvalstromen én overblijfselen van huishoudelijk afval verwerken tot een grondstof voor de keramische industrie, waarmee bakstenen kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Dynamisch Thermisch Oxiderend proces. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot, maar er komt tijdens dit proces ook veel warmte vrij die voor andere doelen gebruikt kan worden of kan worden omgezet in elektriciteit. In dit project ontwikkelt Xirqulate een proof of concept op praktijkschaal. Binnen de kaders van dit React-EU project wordt daarvoor het fundament gelegd.

Alternatief voor aardolie

Vertoro wil zaagsel inzetten als biobased alternatief voor aardolie. Uit zaagsel en reststromen van de land- en bosbouw wordt lignine-houdende biomassa gewonnen. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe lignine-olie en is een alternatief voor aardolie. Dit duurzame alternatief kan de groene revolutie versnellen in de olie-industrie, met toepassingen in de fossiele marine brandstoffen, chemiesector en materialensector.

Voor dit project gaat Vertoro een 10 kiloton demoplant bouwen in de haven van Rotterdam – het Goldilocks By Sea project. Zo wil Vertoro de opschaling demonsteren van een continu productieproces. Dit is een noodzakelijke en cruciale tussenstap naar een te bouwen 250 kiloton commerciële fabriek. Als eerste markttoepassing wordt Goldilocks ingezet als biobrandstofvervanger voor zeer vervuilende fossiele marinebrandstof.

Naar near-virgin plastic

Obbotec wil met Selectieve Plastic Extractie (SPE) een mix van moeilijk te recyclen afvalplastics omzetten in near-virgin materialen. Het SPE-proces van het bedrijf zit tussen mechanische en chemische recycling naar monomeren in en zou derhalve een geavanceerde vorm van chemische recycling genoemd kunnen worden omdat polymeren intact blijven. Met de technologie worden reststromen van plastics opgelost en vervuilingen door filtratie en wasstappen verwijderd. Met de subsidie gaat Obbotec een installatie bouwen die 1 kton vervuilde HDPE-reststromen opwerkt tot schone, kleurloze gerecyclede HDPE-korrels.

Van plastics naar chemicaliën

Ook Xycle/Harbour Oil werkt aan een technologie om plastics die moeilijk mechanisch te recyclen zijn op een goede manier te verwerken. Het gaat dan om maritieme plastics, gemengde en vervuilde kunststoffen en meerlaagse voedselplastics. Het bedrijf hoopt een veelbelovende technologie op dit vlak op te schalen naar succesvolle toepassing voor de Europese markt. De subsidie wordt ingezet om te komen tot een gedetailleerd procesontwerp om een solide fundament te creëren voor de beoogde procesinstallatie op praktijkschaal in de haven van Rotterdam.

Herstelfonds

Nederland deed eerder met succes een beroep op het React EU fonds. Dit om de groene en digitale transitie te versnellen in Noord-Nederland, Oost-Nederland en Zuid-Nederland. Het fonds maakt deel uit van het speciale coronaherstelfonds Next Generation EU dat een totaal bedrag van 750 miljard euro omvat. Binnen dit herstelfonds is 47,5 miljard euro gereserveerd voor het React EU programma.