IHM (Inventory of Hazardous Materials)

Binnen de AM-P Groep wordt momenteel naar kansen gekeken, in samenwerking met een partner uit de maritieme branche, voor het uitvoeren van IHM-onderzoeken. Dergelijke onderzoeken zijn eigenlijk een verlengstuk van wat wij als asbestadviesbureau al dagelijks doen. Inmiddels zijn 3 personen opgeleid om de inspecties uit te kunnen voeren. De IHM-inspecteur bereidt de werkzaamheden voor om daarna op het schip de inventarisatie uit te voeren. Hij inventariseert en lokaliseert alle schadelijke stoffen (zoals Asbest, PCB’s, PFOS, ODS, zware metalen (waaronder Chroom6) e.d.) aan boord van een schip aan de hand van tekeningen en foto’s. Ook worden materiaalmonsters genomen welke worden aangeboden aan een geaccrediteerd laboratorium ter analyse.

Een IHM-onderzoek moet zowel voor de varende schepen (IHM 1) als voorafgaand aan de sloop van schepen (IHM 2 en 3) worden uitgevoerd. De rapportages worden opgesteld conform de International Maritime Organization (IMO) richtlijnen, SOLAS-conventie (Safety of Live at Sea) en voldoen daarmee aan de wereldwijde strikte wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen voor de maritieme sector. Voordat we daadwerkelijk met IHM-surveys van start kunnen gaan, zal de markt nog verder verkend moeten worden en zodra we hier meer over weten informeren we hier verder over.