Chroom6

Afgelopen maand is ten behoeve van ons chroom6-onderzoek de jaarrapportage opgeleverd door onze Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS). Dit is een verplichting vanuit de Kernenergiewetvergunning en wordt gecontroleerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Reden is dat gewerkt wordt met apparatuur waar met röntgenstralen gecontroleerd wordt of een coatingslaag zoals verf chroom bevat. Met een zogenaamd XREF wordt een scan uitgevoerd op het te onderzoeken materiaal. Indien blijkt dat de coatingslaag chroom bevat, is aanvullend onderzoek (nemen van een materiaalmonster inclusief analyse op chroom6 noodzakelijk).

De controle is uitgevoerd door de Stralingsbeschermingsdeskundige(SBD). Gebleken is dat wij afgelopen periode circa 1.000 scans hebben uitgevoerd. Nadat alle administratieve handelingen zijn afgerond, zijn wij inmiddels weer druk bezig met onze chroom6-werkzaamheden, onder andere ter plaatse van TU Delft en Stedin.