Maak kennis met AM-P Milieu

AM-P Milieu is ruim 20 jaar actief in de asbestbranche. Wij leiden onze inspecteurs (DIA’s) zelf op. Elke inspecteur heeft als onderdeel van zijn opleiding in ieder geval ook de opleiding als analist gevolgd (en in sommige gevallen ook de eerste jaren als analist gewerkt) waardoor wij bekend zijn met zowel de inventarisatie als ook de vrijgave van locaties na uitvoering van de asbestsanering. Wij kennen dus de gevolgen van een onzorgvuldige of onvolledige inventarisatie.

Na ons interne opleidingstraject met goed gevolg te hebben doorlopen, worden onze inspecteurs zelfstandig ingezet op projecten. In eerste instantie op mutatiewoningen, in de loop der tijd ook in de andere werkgebieden (utiliteitsbouw, industrie en/of maritieme sector). Wij zijn voor al deze werkvelden gecertificeerd.

Gelijktijdig met het uitvoeren van een asbestinventarisatie kunnen wij op verzoek van onze opdrachtgever ook constructies controleren op aanwezigheid van Chroom6. Dit doen wij met behulp van scans met een XRF-apparaat (niet destructief onderzoek) en (indien noodzakelijk) het nemen van monsters.

Onze rapportages zijn helder en eenduidig leesbaar en altijd praktisch/oplossingsgericht. Bij voorkeur leveren wij het rapport persoonlijk op om het rapport waar nodig toe te lichten en om direct vragen te kunnen beantwoorden. Communicatie blijft hierin heel belangrijk.

Naast het uitvoeren van inventarisaties adviseren wij onze opdrachtgevers over de verschillende mogelijkheden en consequenties. In overleg kunnen wij het gehele traject verzorgen (de projectvoorbereiding, het maken van een plan van aanpak, de projectbegeleiding en -bewaking tijdens de uitvoering van de asbestsanering, de eindcontrole en indien noodzakelijk het opstellen van een beheersplan).

Het uitvoeren van validatiemetingen behoort tevens tot onze scope. Hiermee kunt u mogelijk kosten besparen in de uitvoering van het project en kan in bepaalde gevallen sneller gesaneerd worden. Een goede afstemming met de asbestsaneerder en het bevoegd gezag zijn dan van belang.

Samenwerken is voor ons van groot belang. Zo hebben wij niet alleen een samenwerking (co-making) met onze opdrachtgevers, maar werken wij ook samen met andere marktpartijen om onze opdrachtgevers optimaal te kunnen bedienen.

In geval van calamiteit staan wij altijd voor u klaar en zijn wij 24/7 bereikbaar.

Wij werken met onze eigen ontwikkelde webapplicatie om de asbestinventarisaties uit te voeren. De app zorgt voor volledige transparantie in zowel het proces en LAVS als in de kosten. Een ander voordeel is dat u op alle mogelijke tijden mee kunt kijken met het onderzoek. Daarnaast heeft u dankzij deze applicatie uw databeheer continu op orde.


Collega's gezocht!

De AM-P Groep is regelmatig op zoek naar collega's.

We Provide you the Highest
Quality Work that Meets
your Expectations

Strong
Structures

Creative
& Professional

Quality
Land Building

OUR RESPONSIBILITY